กระทรวงการต่างประเทศมาจัดทำหนังสือเดินทางในงานกาชาด ประจำปี 2561


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้กำหนดจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทอง ขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น ในการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดอ่างทองได้ประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้มาบริการจัดทำหนังสือเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนภายในงานด้วย จากการประสานงานได้การตอบรับเป็นอย่างดี กระทรวงการต่างประเทศได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหนังสือเดินทางมาร่วมในวันที่ 3 – 4กุมภาพันธ์ โดยจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจจะทำหนังสือเดินทาง ท่านสามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด พร้อมเงินทำได้ในระหว่างวันเวลาดังกล่าว