จัดหางานอ่างทอง เตือนระวังถูกหลอกทำงานก่อสร้างที่เมียนมา


นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดอ่างทองเปิดเผยว่า กรมการจัดหางานได้ตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มบุคคลในนามตัวแทนบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งที่จดทะเบียนพาณิชย์ในประเทศไทย มีพฤติกรรมรับสมัครงานคนหางานตามจังหวัดต่าง ๆ โดยอ้างว่าจะพาไปทำงานก่อสร้างที่เมืองทวาย ประเทศเมียนมา มีรายได้ดี โดยได้รับงานโดยตรงจากบริษัทที่ประเทศเมียนมา ดังนั้น จึงต้องการรับสมัครคนหางานไปทำงานในตำแหน่งคนขับรถสิบล้อ รถแทรคเตอร์ รถไถ รถคีบ รถแมคโคร คนเลื่อยไม้ และเก็บเศษไม้ รายได้เดือนละ 10,000 – 15,000 บาท เบี้ยเลี้ยงวันละ 500 – 800 บาท จำนวน 1,100 อัตรา โดยจะได้รับสวัสดิการบ้านพัก และอาหารฟรี หากผู้ใดสนใจให้สมัครงานผ่านหัวหน้าสายงานของตนที่ประจำอยู่ตามจังหวัดต่าง ๆ อาทิ จังหวัดอุทัยธานี ตราด กาญจนบุรี พิษณุโลก นครราชสีมา และอุตรดิตถ์ เป็นต้น ซึ่งอ้างว่าจะไม่มีการเก็บค่าสมัครหรือค่านายหน้าและไม่ต้องทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าบริษัทดังกล่าวมิได้แจ้งขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศแต่อย่างใด ซึ่งหากมีการส่งไปทำงานในประเทศดังกล่าวจริงจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 60,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ได้รับทราบข้อมูลและรู้เท่าทัน ไม่หลงเชื่อจนตกเป็นเหยื่อของผู้กระทำผิดและต้องไปตกระกำลำบากในต่างประเทศ อย่าหลงเชื่อผู้ใดที่อ้างว่าสามารถส่งไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศได้โดยไม่ผ่านกรมการจัดหางาน หรือไม่ต้องทำหนังสือเดินทาง ขอให้คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศแจ้งการเดินทางต่อกรมการจัดหางานเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของคนหางาน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2245 6708 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง โทรศัพท์ 0 3561 3038-9 ในวันและเวลาราชการ