บทความประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย” เรื่อง “แลกฟรีกล่องดิจิตอลทีวีตามสิทธิ์”

บทความประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย”
เรื่อง “แลกฟรีกล่องดิจิตอลทีวีตามสิทธิ์”

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลหรือดิจิตอลทีวีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อไปตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนของผู้ได้รับสิทธิ์ ณ จุดบริการรับแลก อาทิเช่น ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์รับกล่องดิจิตอลทีวี ได้แก่
๑. ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองดิจิตอลทีวีครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองฯ ดังกล่าว และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืน สำนักงาน กสทช.
๒. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้าน หลังวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗
๓. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้าน และมีผู้อยู่อาศัย แต่ไม่มีเจ้าบ้าน
๔. ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวและมีเจ้าบ้าน
การรับชมดิจิตอลทีวี สามารถรับชมได้ที่ความคมชัดสูงในระบบ HD มีช่องรายการที่เพิ่มขึ้นและรายการที่หลากหลาย ประชาชนจะไม่พลาดรายการโปรดเพราะมีผังรายการอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ยังมีคำบรรยายแทนเสียง (CC: Closed Caption) สำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน และเสียงบรรยายภาพ (AD: Audio Description) สำหรับผู้มีปัญหาทางการมองเห็น
การติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี ติดตั้งง่าย ไม่ยุ่งยาก
๑. ถ้าเป็นทีวีจอแก้วแบบเดิม ต่อสาย AV IN เข้าที่ทีวี และ AV OUT เข้าที่กล่องรับ
สัญญาณฯ แล้วเสียบสายนำสัญญาณจากเสาอากาศ (RG6) เข้าที่กล่องรับสัญญาณฯ
๒. ถ้าเป็นทีวีจอแบน (LED, LCD, Plasma, Smart TV) ต่อสาย HDMI จากกล่องรับ
สัญญาณฯ เข้ากับทีวี แล้วเสียบสายนำสัญญาณจากเสาอากาศ (RG6) เข้าที่กล่องรับสัญญาณฯ
๓. ถ้าเป็นทีวีรุ่นใหม่แบบ iDTV (ทีวีที่มีกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีในตัว) ให้เสียบสาย
นำสัญญาณจากเสาอากาศ (RG6) เข้าที่กล่องรับสัญญาณฯ
การเลือกใช้เสาอากาศให้เหมาะกับระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณ ถ้าบ้านอยู่ห่างจากสถานีส่งสัญญาณไม่เกิน ๑๕ กิโลเมตรให้ใช้เสาหนวดกุ้งหรือเสาอากาศแบบมีไฟเลี้ยงในตัว (ตรวจสอบทิศทางและระยะห่างจากสถานีส่งสัญญาณได้ที่ dtvservicearea.nbtc.go.th) ถ้าบ้านอยู่เกิน ๑๕ กิโลเมตรแต่ไม่ถึง ๓๐ กิโลเมตรให้ใช้เป็นเสาก้างปลาที่ติดนอกอาคาร ขนาด 5E-7E แต่ถ้าบ้านอยู่เกินกว่า ๓๐ กิโลเมตรให้ใช้เป็นเสาก้างปลาที่ติดนอกอาคาร ขนาด 14E ขึ้นไป ทั้งนี้ ควรตั้งเสาสูงจากพื้นดิน ๑๐ เมตรขึ้นไป และหันเสาเข้าหาสถานีส่งสัญญาณ
สำนักงาน กสทช. มีกำหนดจะยุติระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกในช่วงปลายปี ๒๕๖๓ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเร่ง “แลกฟรีกล่องดิจิตอลทีวีตามสิทธิ์” ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ หากมีข้อสงสัย ประชาชนสามารถโทรสอบถามฟรี ได้ที่ สำนักงาน กสทช. Call center ๑๒๐๐

************************************
ข้อมูลจาก สำนักงาน กสทช.
เรียบเรียงโดย กรมประชาสัมพันธ์