อ่างทองจัดงานพันท้ายนรสิงห์ ประจำปี 2561


นายไพรัตน์ ทองหยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง ผู้นำชุมชน ส่วนราชการต่างๆ กำหนดจัดงานสดุดีคนดีศรีแผ่นดิน ถิ่นนรสิงห์ “พันท้ายนรสิงห์” ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ หมู่ที่ 3 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ดดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้รำลึกถึงปูชนียบุคคลของตำบลนรสิงห์ ที่ประกอบคุณงามความดีต่อบ้านเมือง เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยยิ่งชีพ ดดยให้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตำบลนรสิงห์นั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดอ่างทองอีกทางหนึ่ง
ในงานกำหนดให้มีการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าของดีเมืองอ่างทอง มีการแสดงพื้นบ้าน เช่นการแสดงรำวงพันท้ายนรสิงห์ การแสดงกระบี่กระบอง การแสดงชกมวยคาดเชือก โดยในเวลากลางคืนจะมีการแสดงและมหรสพตลอดทุกคืน