ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลประกันสังคม

8 January 2018

นายน้อย นราเลิศ ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น และให้บริการ Web Service จึงได้ทำการยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล และใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทน ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้ทราบและสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ทาง www.sso.go.th ทั้งนี้ หากลูกจ้างผู้ประกันตน ประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถติดต่อโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561

Read More >>

อ่างทองจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด

8 January 2018

วันนี้(8 มกราคม 2561) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของเงินในการสนับสนุนการจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการรับมอบสิ่งของก็มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ นำสิ่งของเช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มามอบให้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานมีผู้นำมามอบรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 2 พันคัน สิ่งของที่รับมอบทั้งหมดก็จะนำไปเป็นของรางวัลในการตักไข่ในร้านกาชาดพาโชค ในระหว่างวันงานทั้ง 10 วัน

Read More >>

อ่างทองจัดโครงการ “วันพุธวันกีฬา”

8 January 2018

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานจังหวัดอ่างทองได้จัดทำโครงการ “วันพุธ วันกีฬา จังหวัดอ่างทอง”(Wednesday Sports Angthong) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างวันพุธที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 รวม 29 ครั้ง เวลา 16.30 – 17.30 นาฬิกา ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหลังเก่า ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและดีตลอดไป โดยกิจกรรมจะมีการปรับเปลี่ยนเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่าย ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาลีลาศ ซึ่งก็ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้นำและสอนออกกำลังกาย ในส่วนเดือนถัดไปจะพิจารณาตามความเหมาะสม จึงขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการในวันพุธ

Read More >>