จังหวัดอ่างทองขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยนิยม“Thailand 4.0… แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” 


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันแต่งกายแบบไทยตามแนวทางไทยนิยมภายใต้โครงการ “Thailand 4.0… แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ชื่นชม และสนับสนุนให้ข้าราชการและคนไทยแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในชีวิตประจำไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างไม่เขินอาย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมวิถีและดำรงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นแบบแผนด้านการแต่งกายของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดอ่างทองเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน แต่งกายในการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนี้
วันจันทร์ เครื่องแบบข้าราชการตามสังกัด หรือชุดประจำหน่วยงานที่กำหนด
วันอังคาร ชุดไทยย้อนยุคสวยงาม
วันพุธ ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืดสีขาวลายธงชาติของจังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพสวยงาม
วันศุกร์ เสื้อลายตุ๊กตาชาววังของจังหวัดอ่างทอง
ทั้งนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวอ่างทอง ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสวยงาม ตามแนวทางไทยนิยมในชีวิตประจำวัน โดยพร้อมเพียงกัน