จังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานราชการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับกระทบก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับ
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนหน่วยงานราชการ อำเภอ เตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน และขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ร่วมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองทราบต่อไป
************************