จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 


นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยกำหนดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณทางเชื่อมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสามารถสมัครได้ในนามหน่วยงานและในนามบุคคล จัดส่งใบสมัครไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 หมายเลขโทรสาร 0 3561 5995 – 6 ในการนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมนำขยะรีไซเคิลมาฝากได้ในวันที่ 4 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 50 ท่านแรก และมาร่วมพิธีเปิดจะได้รับของที่ระลึกด้วย