รพ.อ่างทอง จัดทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์การแพทย์


ด้วยมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุน ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อรวบรวมปัจจัย เพิ่มทุนมูลนิธิ และนำดอกผลมารักษาพระสงฆ์ที่อาพาส และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลอ่างทอง จึงขอเชิญส่วนราชการและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดผ้าป่ากองน้อย เพื่อร่วมทอดกับทางโรงพยาบาลอ่างทอง หรือจะไปทำบุญด้วยตัวเอง ในวันและเวลาดังกล่าว ตามแต่จะมีจิตศรัทธา