องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ (หนองกระทุมขวาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์