อ่างทองจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561


ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องขอลิเก มาตั้งแต่อดีต มีศิลปินและดาราที่เกิดจากการแสดงลิเก ที่เป็นชาวจังหวัดอ่างทองอยู่จำนวนหลายคน ประชาชนในภาคกลางจะรู้จักจังหวัดอ่างทองว่าเป็นเมืองแห่งลิเก ปัจจุบันการแสดงลิเกในจังหวัดอ่างทองนั้นลดความนิยมลง ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อำเภอไชโย จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 (รวม 4 คืน) ณ บริเวณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยงเชิง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง
โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เชิญชมการแสดงอัศวลีนาฎดนตรี และการแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 ชมการ แสดงลิเก คณะดวงเก้า ลูกพ่อแก่ และวันที่ 1 เมษายน 2561 การแสดงลิเก คณะมิตร-แป้งมิตรชัย กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน “ตลาดย้อนยุค” และสินค้าอื่น ๆ มากมาย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน พร้อมทั้งกราบขอพรไหว้พระมหาพุทธพิมพ์ และสมเด็จพระพุฒาจารย์โต ที่วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง