อ่างทองบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอบรมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และอบรมศีลจาริณี เพื่อถวายเป็นแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก โดยมี ศ.ดร.มานิต – ราณี เอื้อทวีกุล ประธานคณะกรรมการศูนย์การค้านานาชาติซิตี้คอมเพล็กซ์ นายอำเภอป่าโมก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม นายก อบต.บางเสด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีนักเรียนเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร เข้าร่วมโครงการ 300 คน ศีลจาริณี 280 คน