อ่างทองออกบำบัดทุกข์บำรุงสุข


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัด จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำหน่วยงานราชการที่ให้บริการไปเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่ เป็นอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานปกครองจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ และในเดือนมีนาคม 2561 นี้ได้กำหนดออกให้บริการประชาชนวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ที่ศาลาการเปรียญวัดประสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนประกอบด้วย โรงพยาบาลป่าโมกไปเปิดรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานขนส่งจังหวัดไปให้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่รถ สำนักงานปศุสัตว์ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไปให้บริการในวันนั้น นอกจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยและยังไปตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอาชีพอีกด้วย
จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาเป็นต้นไป