อ่างทองเตรียมลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้ผู้ประสบภัยเพิ่ม


นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทางภาครัฐก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นในการซ่อมแซมบ้านไปแล้ว นอกจากนี้ยังนำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับราษฎรที่เดือนร้อนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาจำนวน 131 ครัวเรือน และในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ก็จะนำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับราษฎรที่เดือนร้อนในพื้นที่อำเภอสามโก้จำนวน 161 ครัวเรือน อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1 ครัวเรือน ที่หอประชุมอำเภอสามโก้ ในเวลาตั้งแต่ 09.30 นาฬิกาเป็นต้นไป
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับราษฎรที่เดือนร้อนนั้นเป็นการมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ไม่ใช้เป็นการช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์แต่อย่างใด