เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561


ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย เปิดเผยว่า อำเภอไชโย กำหนดจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 (รวม 4 คืน) ณ บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยงเชิง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561 ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึง อำเภอไชโยจึงได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้น ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน มีส่วนราชการ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าว โดยพร้อมเพรียงกัน