เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุโซนร้อน ติดตามข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์


นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 นี้จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอ่างทองก็จะได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนได้ตัวรับสถานการณ์โดยขอให้ติดตามข่าวสถานการณ์ของภูมิอากาศอย่างเป็นประจำทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และให้ตรวจสภาพบ้านเรือน ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ตรวจดูต้นไม้ที่ใกล้บ้าน ทำการติดกิ่งที่อาจเกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายหากเกิดการหักขึ้นได้ ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดการเสียหายจากพายุที่จะเกิดขึ้นขอให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก อบต. หรือเทศบาลที่เป็นเป็นที่ตั้งของบ้านท่านได้ทันที