จังหวัดอ่างทองจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 

2 March 2018

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (2 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน สำหรับงานดังกล่าวสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 และพิธีมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ที่ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Read More >>

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมการสัมมนายกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์

2 March 2018

นางพรรชนี ลิ้มสุคนธ์ พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินจัดการสัมมนายกระดับมาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ “Local Franchise Roadmap” ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไดลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี สำหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกาศจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจะมีสิทธิใช้เครื่องหมาย DBB Franchise Standard ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0 3561 1774 ,065 510 2704 การจัดกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริการจัดการธุรกิจในระบบแฟรสไชส์ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตลอดจนสามารถเป็นพี่เลี้ยงในการสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มี รายได้น้อย ผู้ว่างงาน ให้มีอาชีพเป็นของตัวเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง …………………………

Read More >>