เชิญชวนสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561

7 March 2018

ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย เปิดเผยว่า อำเภอไชโย กำหนดจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 (รวม 4 คืน) ณ บริเวณวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยงเชิง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561 ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบอย่างทั่วถึง อำเภอไชโยจึงได้กำหนดจัดงานแถลงข่าวขึ้น ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าวิหารสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน มีส่วนราชการ บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

Read More >>

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์  ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

7 March 2018

ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น จำนวนกว่า 1,000 คน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน สุนัขและแมว และรับแจกเอกสารประชาสัมพันธ์

Read More >>

จังหวัดอ่างทองแจ้งเตือนให้ประชาชนและหน่วยงานราชการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

7 March 2018

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับกระทบก่อน ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับผลกระทบเป็นลำดับ นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จึงแจ้งเตือนให้ประชาชนหน่วยงานราชการ อำเภอ เตรียมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน และขอแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ร่วมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัย ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองทราบต่อไป ************************

Read More >>