อ่างทองมอบถุงพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย

8 March 2018

วันนี้(8 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ที่หอประชุมเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้อำเภอโพธิ์ทองได้เกิดวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 131 ครอบครัว คือ ตำบลรำมะสัก 4 หมู่บ้าน ตำบลยางช้าย 7 หมู่บ้าน และตำบลคำหยาด 2 หมู่บ้าน ซึ่งก็มีราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนเข้ารับถุงพระราชทานจำนวน 131 ราย นอกนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกรายละละ 1 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบในครั้งนี้

Read More >>

ขนส่งอ่างทองขานรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรป้องกันอุบัติเหตุ

8 March 2018

นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ประกอบการขนส่ง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งทางถนน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สู่การเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า” ขึ้นเมื่อวันนี้ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง ครับ เพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เข่นกัน

Read More >>

อ่างทองออกบำบัดทุกข์บำรุงสุข

8 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัด จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยนำหน่วยงานราชการที่ให้บริการไปเปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่ เป็นอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรง ซึ่งจังหวัดอ่างทองโดยสำนักงานปกครองจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นประจำทุกเดือน หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆ และในเดือนมีนาคม 2561 นี้ได้กำหนดออกให้บริการประชาชนวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ที่ศาลาการเปรียญวัดประสาท หมู่ที่ 2 ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนประกอบด้วย โรงพยาบาลป่าโมกไปเปิดรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานขนส่งจังหวัดไปให้บริการต่อใบอนุญาตขับขี่รถ สำนักงานปศุสัตว์ให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฟรี และยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไปให้บริการในวันนั้น นอกจากเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้มีรายได้น้อยและยังไปตัดแว่นสายตาให้กับผู้สูงอาชีพอีกด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ไปร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกาเป็นต้นไป

Read More >>

อ่างทองจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561

8 March 2018

ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทองเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องขอลิเก มาตั้งแต่อดีต มีศิลปินและดาราที่เกิดจากการแสดงลิเก ที่เป็นชาวจังหวัดอ่างทองอยู่จำนวนหลายคน ประชาชนในภาคกลางจะรู้จักจังหวัดอ่างทองว่าเป็นเมืองแห่งลิเก ปัจจุบันการแสดงลิเกในจังหวัดอ่างทองนั้นลดความนิยมลง ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อำเภอไชโย จึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 (รวม 4 คืน) ณ บริเวณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยงเชิง ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เชิญชมการแสดงอัศวลีนาฎดนตรี และการแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 ชมการ แสดงลิเก คณะดวงเก้า ลูกพ่อแก่ และวันที่ 1 เมษายน 2561 การแสดงลิเก คณะมิตร-แป้งมิตรชัย กิจกรรมภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน “ตลาดย้อนยุค” และสินค้าอื่น ๆ มากมาย ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน…

Read More >>