รัฐบาลปลื้ม U.S.News จัดอันดับไทยที่ 8 “ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน” ชี้ปี 61 เศรษฐกิจขาขึ้น ต่างชาติยอมรับ พร้อมจับมือชาติอาเซียนเดินไปข้างหน้า โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

12 March 2018

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานอันดับประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน ประจำปี 2561 ของ U.S.News ซึ่งประเทศไทยติดอันดับ 8 จาก 20 อันดับของโลก วิเคราะห์จากหลายปัจจัย เช่น เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม ทักษะแรงงาน ความชำนาญทางเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ประชากร และคอร์รัปชัน เป็นต้น “นายกฯ พอใจอันดับของไทยจากรายงานดังกล่าว ถือว่าเป็นข่าวดีทางเศรษฐกิจ เพราะต่างชาติให้การยอมรับประเทศไทย ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันทุกฝ่ายตั้งแต่ระดับนโยบาย ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทุกคน ที่พัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง และช่วยกันรักษาบรรยากาศของบ้านเมืองให้สงบ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก” นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา U.S.News เพิ่งเผยแพร่ผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยครองแชมป์อันดับ 1 เป็นประเทศที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มธุรกิจ (Best Countries to start a Business) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยนั้นจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ในสายตาของชาวโลก ทั้งนี้ รัฐบาลได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งภาพลักษณ์ในเรื่องนี้เป็นสิ่งจูงใจนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาทำธุรกิจในไทยเป็นอย่างยิ่ง และผลการจัดอันดับดังกล่าวยังสอดคล้องกับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business: EoDB) ของธนาคารโลกครั้งล่าสุด ที่ไทยมีอันดับดีขึ้นถึง 20 อันดับ จากอันดับที่ 46…

Read More >>

รพ.อ่างทอง จัดทอดผ้าป่าซื้ออุปกรณ์การแพทย์

12 March 2018

ด้วยมูลนิธิตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้จัดทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุน ประจำปี 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อรวบรวมปัจจัย เพิ่มทุนมูลนิธิ และนำดอกผลมารักษาพระสงฆ์ที่อาพาส และซื้ออุปกรณ์การแพทย์ใช้ในโรงพยาบาลอ่างทอง จึงขอเชิญส่วนราชการและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันจัดผ้าป่ากองน้อย เพื่อร่วมทอดกับทางโรงพยาบาลอ่างทอง หรือจะไปทำบุญด้วยตัวเอง ในวันและเวลาดังกล่าว ตามแต่จะมีจิตศรัทธา

Read More >>

นายกเหล่ากาชาดออกเยี่ยมนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า

12 March 2018

นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายสุริยะ พรมเงิน นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการเมื่อต้นปีที่ผ่าน ซึ่งครอบครัวของเด็กชายสุริยะ พรมเงิน เป็นครอบครับที่ฐานะยากจน โดยโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อได้ส่งชื่อเข้าคัดเลือกให้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เนื่องจากเด็กชายสุริยะ เป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการ และเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนและหน้าที่ทางบ้าน ในโอกาสนี้นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กชายสุริยะและครอบครัวด้วย

Read More >>

อ่างทองเตรียมลงพื้นที่มอบถุงพระราชทานให้ผู้ประสบภัยเพิ่ม

12 March 2018

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดอ่างทองได้เกิดวาตภัยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายในหลายพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาทางภาครัฐก็ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นในการซ่อมแซมบ้านไปแล้ว นอกจากนี้ยังนำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับราษฎรที่เดือนร้อนในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาจำนวน 131 ครัวเรือน และในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ก็จะนำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับราษฎรที่เดือนร้อนในพื้นที่อำเภอสามโก้จำนวน 161 ครัวเรือน อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1 ครัวเรือน ที่หอประชุมอำเภอสามโก้ ในเวลาตั้งแต่ 09.30 นาฬิกาเป็นต้นไป นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการนำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปมอบให้กับราษฎรที่เดือนร้อนนั้นเป็นการมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ไม่ใช้เป็นการช่วยเหลือหรือการสงเคราะห์แต่อย่างใด

Read More >>

คณะกรรมการ ก.ธ.จ.อ่างทอง เตรียมลงพื้นที่ สอดโครงการที่แสวงหา

12 March 2018

นายสมชาย รัตน์ประสาทพร รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. มีหน้าที่ในการสอดส่องการทำงานหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดจะมีสมาชิกจากทุกภาคส่วนรวมจำนวน 10 กว่าท่าน มีที่ปรึกษาจำนวน 3 ท่าน ที่ผ่านมาการทำงานของ ก.ธ.จ. จังหวัดอ่างทอง ได้ลงพื้นที่และทำการสอดส่องการทำงานของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 22 มีนาคม 2561 นี้จะลงพื้นที่สอดส่องโครงการในพื้นที่อำเภอแสวงหา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ซึ่งการลงพื้นที่สอดส่องในครั้งนี้ไม่ใช้การลงไปจับผิดการทำงานของหน่วยงานราชการแต่เป็นการลงไปดูว่าการทำงานถูกต้องตามกระบวนการหรือไม่ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็จะแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขให้เป็นไปตามระบบระเบียบของทางราชการต่อไป

Read More >>

กส.ทช.แจ้งแลกกล่องระบบดิจิตอล ใช้บัตรประชาชนใบเดียว 

12 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับการประสานจากสำนักงาน กสทช. มาว่า เนื่องจากปัจจุบันบางพื้นที่ได้ยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อค เพื่อเตรียมพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่การรับชมโทรทัศน์รูปแบบใหม่ หรือระบบดิจิตอล ที่ความคมชัดสูงระดับ HD โดยเป็นฟรีทีวี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดย กสทช.ได้สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนผ่านการรับชมทีวีแบบเดิม ไปสู่แบบดิจิตอลมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแจกสิทธิคูปองให้ประชาชนนำไปแลกกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลในระยะแรก ได้แจกจ่ายคูปองให้ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และในปีนี้สำนักงาน กสทช. ได้เปิดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิจากรอบแรก ให้ไปตรวจสอบสิทธิ์และใช้สิทธิ์รับกล่องดิจิตอลทีวีมูลค่า 690 บาท เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ท ไอดี ที่มีเลข 13 หลัก ตรวจสอบสิทธิ แลกกล่องดิจิตอลทีวี ผ่านทางเว็บไซต์ dtv.nbtc.go.th หรือ สำนักงาน กสทช. Call Center โทร. ฟรี 1200 หรือ ณ จุดบริการ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย เซเว่นอีเลเว่น ทั่วประเทศ และสามารถลงทะเบียนเพื่อให้จัดส่งกล่องให้ท่านที่บ้านหรือ แลกรับกล่อง ณ จุดบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 นี้

Read More >>