ประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 

15 March 2018

นายภราดร ปริศนานันทกุล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดอ่างทองจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอ่างทอง เห็นชอบให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์การแข่งขัน (Logo) พร้อมชื่อเกมส์การแข่งขันฯ และสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน (Mascot) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ที่ 19 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2561 ภายในเวลา 16.30 น. (ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอ่างทองเท่านั้น ไม่จำกัดเพศ อายุ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวด ตราสัญลักษณ์ พร้อมชื่อ ต้องมีความสวยงาม โดดเด่น คิดสร้างสรรค์ สื่อถึงจังหวัดอ่างทอง มีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดอ่างทอง อธิบายความเป็นมาได้ ทำเป็นแบบสีและขาวดำ สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดสัญลักษณ์สัตว์นำโชคการแข่งขัน ต้องเป็นสัตว์ที่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง สื่อความหมายที่เข้าใจง่าย มีชื่อภาษาไทย อังกฤษ และชื่อวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน…

Read More >>

เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง

15 March 2018

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเยาวชน ตามโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน คือ บูรไนดารุสซาลาม อินโนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย ประเทศละ 6 คน และเยาวชนผู้แทนประเทศที่สนใจน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศละ 5 คน รวมเป็น 12 ประเทศ จำนวน 70 คน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีการ บรรยายสรุปการดำเนินงาน ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ราบลุ่ม และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และชมสวนสวรรค์พันธุ์ไม้งามภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ต่อจากนั้น เยาวชนทั้ง 70 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

Read More >>

สงกรานต์ 2561 ขนส่งตรวจสภาพเบื้องต้นก่อนเดินทาง ฟรี!! ทั่วไทย 

15 March 2018

นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของความปลอดภัยในท้องถนน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่องทุกช่วงเทศกาล และเทศกาลสงกรานต์ 2561 ที่จะถึงนี้นี้ ได้กำหนดกำหนดจัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัย” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 โดยให้บริการตรวจเช็คความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนการเดินทาง ฟรี ณ ศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์ซ่อมรถของบริษัทประกันภัยบริษัทติดตั้งแก๊ส NGV/LPG ในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถ ฟรีขับขี่ปลอดภัย” โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสถานติดตั้งระบบแก๊สในรถยนต์ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยางหม้อน้ำและรอยรั่วการทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งจะให้บริการประชาชนทั้งช่วงก่อนการเดินทาง เพื่อตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและครอบคลุมถึงช่วงการเดินทางกลับเพื่อตรวจบำรุงรักษารถหลังจากผ่านการใช้รถในระยะทางไกลด้วย นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่จังหวัดอ่างทอง สถานที่ตรวจสภาพรถฟรี เช่น บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด…

Read More >>