เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

 

เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง ผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ คือ ผลิตได้เพียง ปีละ 4-5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 6 – 8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณการ เลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน จึงทำให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินกำลัง การรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าวและมักประสบปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จำนวน 100 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 50 ไร่ และ อำเภอแสวงหา จำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ลดรอบการทำนา สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกใหม่ ที่จะนำไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง มั่นคง และยั่งยืน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชไร่ที่สามารถปลูกในพื้นที่นาฤดูแล้งได้ อีกทั้งยังใช้น้ำน้อยกว่าทำนาประมาณ 3 เท่า หรือประมาณ 720 – 800 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ตลอดฤดูปลูก การจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 120 ราย นายอำนาจ รอดจรูญ เกษตรกรทำนาซึ่งเป็นเจ้าของแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ประสบความสำเร็จ กล่าวว่า ตนได้ปลูกข้าวโพดไว้ 19 ไร่ 2 งานซึ่งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 30 อยู่ที่ 7,500 บาท กิโลละ 7.50 บาท แต่ถ้าความชื้นต่ำลงอีกจะได้ราคาสูงขึ้น ระหว่างการปลูกข้าวกับปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อันไหนดีกว่าซึ่งการปลูกข้าวมีปัจจัยเสี่ยงถึง 10 แต่การปลูกข้าวโพดมีอย่างเดียว ส่วนอัตราการใช้น้ำข้าวโพดจะใช้น้ำแค่ 4 ครั้งในระยะ 120 วันซึ่งจะประหยัดน้ำได้มากเมื่อเทียบกับการทำนา ซึ่งการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความทนต่อแมลง ซ้ำยังมีราคาดีด้วย ……………………………………………………… ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง