ข้อแนะนำเรื่องการแต่งกายด้วยเสื้อโทนสีเหลืองในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

8 June 2018

📌📌เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 61 ที่ทำเนียบรัฐบาล ​นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กล่าวว่า ด้วยได้มีประชาชนสอบถามเข้ามายัง สปน.จำนวนมาก เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค. 2561 ในช่วงเดือน ก.ค.นั้น ☑☑ ประชาชนสามารถนำเสื้อผ้าโทนสีเหลืองที่มีอยู่แล้วมาแต่งกายได้ตามอัธยาศัย ในช่วงวันเฉลิมในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนสามารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีขาวได้ตามประเพณีนิยม สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Read More >>