ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)