ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)