สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจำศูนย์ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง