ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 August 2018

ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

Read More >>

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

29 August 2018

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง  มีความประสงค์ทำการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

Read More >>

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

29 August 2018

ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

Read More >>