ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ

24 September 2018

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561  โดยส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561    

Read More >>