ประกาศ สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับตัดหน้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์