ผลการคัดเลือก ทสม. และเครือข่าย ทสม.ดีเด่น จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2561)  นางสาวสุมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง  ประจำปี 2561 เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ผลการคัดเลือก ทสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 ดังนี้ ประเภทบุคคล  ได้แก่ นายฐากร  แช่มเฉลิม  สมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอย ประเภทเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายรักษ์เจ้าพระยา 3 เทศบาลเมืองอ่างทอง โดย นางสาวศศิเพ็ญ กัลปพฤกษ์ ทสม. อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง  ผลงานในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท จะจัดส่งเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน ———————– ออระชร  คาดพันโน / ข่าว ส.ปชส.อ่างทอง 23 พ.ค.61

23 May 2018
Read More >>

เกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

  เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณแปลงสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์วันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยอีกชนิดหนึ่ง ผลผลิตร้อยละ 95 ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เพื่อการบริโภคของประชากรภายในประเทศและการส่งออก คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาทต่อปี ปัจจุบันการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของไทยยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ คือ ผลิตได้เพียง ปีละ 4-5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการอยู่ที่ 6 – 8 ล้านตันต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวตามปริมาณการ เลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทุกปี พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เพาะปลูกโดยอาศัยน้ำฝน จึงทำให้เกิดปัญหาผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต้นฝนออกสู่ตลาดมากเกินกำลัง การรับซื้อของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงดังกล่าวและมักประสบปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอในฤดูแล้ง จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จึงได้จัดทำแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา จำนวน 100 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 50 ไร่ และ อำเภอแสวงหา จำนวน 50 ไร่ เพื่อเป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช ลดรอบการทำนา สนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และมีประสบการณ์ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนการทำนาข้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกใหม่ ที่จะนำไปสู่การปรับระบบการปลูกข้าวที่ถูกต้อง มั่นคง และยั่งยืน…

23 May 2018
Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

13 October 2017

วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีข้าราชการและประชาชนร่มกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/ รายงาน

Read More >>

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ

10 October 2017

วันที่ 10 ต.ค. 60 ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอไชโย  โดยมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอไชโย ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในพิธี ด้าน ว่าที่ร้อยโท อรรถชล กล่าวว่า  อำเภอไชโย ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน  ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอไชโย   สำหรับอำเภอไชโยมีประชาชนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งสิ้น 2,000 คน  มีประชาชนลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ  เข้าสมัครทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 429 คน  งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 159 คน  งานโยธา จำนวน 26 คน  งานขนส่ง จำนวน 55 คน  งานบริการประชาชน จำนวน 1,077 คน  งานแพทย์ จำนวน 139 คน  งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 54คน  และจราจร 61 คน  รวม 2,000 คน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน

Read More >>

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า

15 September 2017

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง  

Read More >>

รมต.ท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่าและวัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อสำรวจเส้นทาง Tourism for all การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและชุมชนท่องเที่ยว

15 September 2017

วันที่ 14 ก.ย. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานที่หมู่บ้านจักสาน หมู่ที่ 8 ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปเยี่ยมชม เพื่อสำรวจเส้นทาง Tourism for all  การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและชุมชนท่องเที่ยว เพื่อรับฟังปัญหาของการท่องเที่ยวโดยชุมชนและในปี 2018 จะส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน โดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายลิขิต ทองนาท นายอำเภอโพธิ์ทอง พร้อมด้วยนายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองและชาวชุมชนบางเจ้าฉ่า ให้การต้อนรับ ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตในการจักสานเครื่องมือหาปลาและกระบุง ตระกร้า ฯลฯ มาแต่ครั้งอดีตถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้ จนมีความชำนาญในการจักสานไม้ไผ่ ชิ้นงานต่างๆจึงประณีต สวยงาม รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาด จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางไปสักการะพระพุทธไสยยาสน์ขุนอินทประมูล ที่วัดขุนอินทประมูล ตำบลขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพระนอนกลางแจ้งที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 50 เมตร สร้างสมัยกรุงสุโขทัย โดยพระเจ้าเลอไท ต่อมาสมัยกรุงศรีอยุธยา ขุนอินทประมูลได้บูรณะปฏิสังขร พระนอนเลอไทองค์นี้ในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ด้วยเงินส่วนตัวและเงินอากรที่เก็บได้ จนถูกลงโทษจนเสียชีวิต ด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าของขุนอินทประมูล พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศจึงตั้งชื่อพระนอนองค์นี้ว่า พระนอนขุนอินทประมูลจนถึงทุกวันนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน

Read More >>

ขอเชิญร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2560

15 September 2017

ขอเชิญประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมวร่วมงาน  วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 28 กันยายน 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยภายในงานมีบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว, ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าสัตว์เลี้ยง, ให้ความรู้การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหลักการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง โทร 0 3561 1746 , 0  3561 5828 หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง  โทร 0 8178 59934 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอ่างทองร่วมกับอำเภอป่าโมกจัดการแข่งขันเรือพายและเรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน

14 September 2017

วันนี้ (14 ก.ย. 60)  บริเวณอุทยานสวรรค์  อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น  ตำบลสายทอง  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือพาย  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  ปลัดจังหวัดอ่างทอง  โดยมี นายไพบูลย์  ศุภบุญ  นายอำเภอป่าโมก  ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอทุกอำเภอ  คณะกรรมการจัดงาน  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นักกีฬาแข่งขันเรือพาย  และประชาชน  ให้การต้อนรับ ด้าน นายไพบูลย์  กล่าวว่า  การแข่งขันเรือยาวประเพณี หรือการแข่งเรือพาย  เป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำ  ที่สะท้อนถึงวิถีชิวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ  เรือ  และผู้คนบนพื้นฐานความสามัคคี  พร้อมเพรียง  เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้คน  สร้างความสามัคคีของฝีพายในเรือลำเดียวกัน  ความเสียสละของฝีพายที่จะต้องขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม  เพื่อที่จะคว้ามาซึ่งชัยชนะ และการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป  โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับอำเภอป่าโมก  จึงจัดงาน  “ งานแข่งขันเรือพาย  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง ”  เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน  แข่งเรือพาย  ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววิถีไทย  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง  และพื้นที่ใกล้เคียง  โดยมีการเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นมุมใหม่ ( Unseen)  ของจังหวัดอ่างทอง  คือ  อุทยานสวรรค์  อ่างทอง  หนองเจ็ดเส้น …

Read More >>