ประกาศ อบต.บางเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรำบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

12 September 2018

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเสด็จ  ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐  ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)    

Read More >>

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 August 2018

ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

Read More >>

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

29 August 2018

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง  มีความประสงค์ทำการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด และผู้ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  

Read More >>

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย

29 August 2018

ประกาศกรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    

Read More >>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 August 2018

ด้วยโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)  

Read More >>