สำนักงาน  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง  รับสมัครบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

9 February 2017

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท และเงินค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท (ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนวันทำการในเดือนนั้น) โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ป.ป.ช.อ่างทอง หรือสอบถามรายละเอียด 0 3561 3822

Read More >>

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(คนพิการ) หลายพื้นที่ จำนวน 18 อัตรา

7 December 2016

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ(คนพิการ) หลายพื้นที่ จำนวน 18 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2559 1.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเฉิงเทรา สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 2.ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ อัตราเงินเดือน 11,280 บาท สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุ่งเทพมหานคร 2 สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 3.ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต กลุ่มงานบริหารทั่วไป อัตราเงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 4.ตำแหน่ง พนักงานสื่อสาร กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป อัตราเงินเดือน 11,280 บาท สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง การรับสมัครสอบ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยงานที่มีอัตราว่าง ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด…

Read More >>