สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณราโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

19 October 2017

  วันที่ 19 ต.ค. 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี นำถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาอุทกภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,300 ชุด ราษฎรที่ได้รับถุงพระราชทาน ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง เนื่องมาจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ 5 อำเภอ 5 ชุมชน 30 ตำบล 92 หมู่บ้าน 2,595 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรกรรมรวม 6,626 ไร่

Read More >>

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง

18 October 2017

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่ม มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง เวลา 13.00 น.วันนี้ ( 18 ต.ค. 2560 ) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1,220 ชุด ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 90 ชุด, อำเภอไชโย จำนวน 87 ชุด, อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,043 ชุด จากนั้น นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 530 ชุด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ราษฎรที่ได้รับชุดธารน้ำใจ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากอยู่ในขณะนี้

Read More >>

ศาสตราจารย์ ดร.จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์จัดส่งหน่วยแพทย์และสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัย

16 October 2017

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้หน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตรวจรักษาราษฎรและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เวลา 09.00 น. วันนี้ ( 16 ต.ค.2560 ) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงให้หน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโผงเผงและตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 คน อีกทั้งทรงได้พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ประสบอุทกภัยอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยนายวีร์รวุทธ ปุตระเศรณี ผุ้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก รายงานว่า อำเภอป่าโมก ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโผงเผงและตำบลบางเสด็จ จำนวน 496 ครัวเรือน ราษฎรประสบความเดือดร้อน จำนวน 1,476 คนและเนื่องในวโรกาสศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มาตรวจรักษาราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโผงเผงและตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น  

Read More >>

อ่างทอง จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 93 รูป ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

16 October 2017

วันนี้ (16 ตุลาคม 2560) ที่วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่พระสงฆ์จำนวน 93 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทุกจังหวัดร่วมกับจังหวัดจัดให้พิธีอุปสมบทขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ทั้ง 93 รูปก็จะปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดอ่างทองวรวิหารตลอดโครงการ เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งก็จะลาสิกขาบทพร้อมกันในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำหรับผู้ที่เข้ารับบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมทั้งนักเรียนนักศึกษา ที่สมัครเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน

Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

13 October 2017

วันนี้ (13 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชนในจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีข้าราชการและประชาชนร่มกิจกรรมจำนวนกว่า 500 คน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/ รายงาน

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

12 October 2017

  เวลา 07.00 น. วันนี้ ( 12 ต.ค.2560 ) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลอง เพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอเมืองร่วมกับจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติและเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  พระเมรุมาศจำลองของจังหวัดอ่างทอง เริ่มการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2560 โดยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กรมโยธาธิการกำหนด ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 จากนี้ไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและเทศบาลเมืองอ่างทอง จะดำเนินการปรับภูมิทัศน์โดยรอบและตกแต่งสถานที่ เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ต่อไป …………………………………………………………………………….. ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง

Read More >>

อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทองมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ

10 October 2017

วันที่ 10 ต.ค. 60 ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ ให้กับประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจของอำเภอไชโย  โดยมีกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอไชโย ผู้แทนชุมชน เข้าร่วมในพิธี ด้าน ว่าที่ร้อยโท อรรถชล กล่าวว่า  อำเภอไชโย ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน  ประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอไชโย   สำหรับอำเภอไชโยมีประชาชนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจทั้งสิ้น 2,000 คน  มีประชาชนลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ  เข้าสมัครทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 429 คน  งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 159 คน  งานโยธา จำนวน 26 คน  งานขนส่ง จำนวน 55 คน  งานบริการประชาชน จำนวน 1,077 คน  งานแพทย์ จำนวน 139 คน  งานรักษาความปลอดภัย จำนวน 54คน  และจราจร 61 คน  รวม 2,000 คน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง/รายงาน

Read More >>

ผวจ.อ่างทอง ต้อนรับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 

6 October 2017

โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31 ก็ได้ทำการส่งมอบนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดชายแดนใต้ สู่ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้พบประกับนักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนและครอบครัวอุปถัมภ์ เมื่อเย็นวานนี้ (16.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอไชโย ก็ได้ร่วมต้อนรับนักเรียนและเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ที่ห้องประชุมสามโก้ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยในรุ่นที่ 31 นี้ ก็มีนักเรียนและเยาวชนที่จะมาพำนักและอยู่กับครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 12 คน เป็นนักเรียนและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสรามจำนวน 8 คน นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 4 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสรามก็จะอยู่กับครัวที่นับถือศาสนาอิสลาม ส่วนเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ ก็จะอาศัยอยู่กับครอบครัวที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้ง 12 คน จะอยู่ในพื้นที่ อำเภอไชโย ทั้งนี้เนื่องจากตำบลชะไว อำเภอไชโย ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม มีประชาชนที่นับศาสนาพุทธ อยู่เพียง 4 – 5 ครอบครัวเท่านั้น เยาวชนทั้งหมดก็จะอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา 10 วัน จะกินอยู่ หลับนอน และร่วมปฏิบัติภารกิจประจำวันกับครอบครัวเสมือนลูกทุกประการ โดยทั้ง 30 รุ่นที่ผ่านมา จังหวัดอ่างทองก็จะมีเยาวชนมาพำนักในพื้นที่ทุกรุ่น…

Read More >>

อ่างทองมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาชุดแรก

4 October 2017

จังหวัดอ่างทองจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอ 7 อำเภอ และจิตอาสาเฉพากิจอำเภอเมืองอ่างทอง ที่สมัครในสัปดาห์แรกจำนวน 144 คน วันนี้(4 ตุลาคม 2560) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นายอำเภอ 7 อำเภอในจังหวัดอ่างทอง และจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอเมืองอ่างทองที่สมัครในสัปดาห์แรกของการเปิดรับสมัคร ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีนายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ จิตอาเฉพาะกิจจำนวน 144 คน รับมอบสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของให้แก่ประชาชนตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศได้ไปรับจากส่วนกลางมาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ในการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจในครั้งนี้ จังหวัดอ่างทองได้กำหนดมอบสิ่งของออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกมอบให้กับจิตอาสาที่สมัครในช่วง 7 วันแรกของการสัปดาห์ คือสมัครระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 กำหนดมอบพร้อมกันในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 2 ที่สมัครในระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2560 กำหนดมอบพร้อมกันในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 และในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีและเพื่อเป็นสิริมงคล จังหวัดอ่างทองจึงได้จัดมอบสิ่งของพระราชทานให้กับจิตอาเฉพาะกิจที่สมัครรอบแรกของอำเภอเมืองอ่างทอง ไปพร้อมกันด้วยในวันนี้

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง ใช้แบบป้ายงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จากกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่

3 October 2017

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในพิธีอย่างทั่วถึง จังหวัดอ่างทองโดยนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ได้กำหนดแบบป้ายประชาสัมพันธ์โดยนำรูปแบบป้ายตามที่กรมประชาสัมพันธ์ออกแบบมาให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกัน ทั้งป้ายคัทเอาท์ หรือแบนเนอร์ต่างๆ ซึ่งแบบที่จังหวัดอ่างทองจะใช้เป็นแบบเดียวกันมีลักษณะพื้นลายสีเทาดำ มีรูปพระเมรุมาศจำลองสีขาวขุ่นด้านซ้ายมือ มีพระบรมฉายาลักษณ์ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลอยเหนือพระเมรุมาศด้านซ้าย และมุมขวาด้านล่างเป็นรูปดอกไม้จันทน์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ได้ยึดถือปฏิบัติในการทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยสารมารถดาวน์โหลดไฟล์ภาพ(AI) ได้ที่ http://kingrama9.net/Banner ทั้งนี้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ ได้ตามความเป็นจริง และหากประสงค์จะใส่ชื่อองค์กรหรือหน่วยงาน ให้ใส่ได้ที่มุมขวาด้านล่างของภาพ ขนาดตัวหนังสือห้ามใหญ่กว่าข้อความประชาสัมพันธ์ (บรรทัดที่เล็กสุด) วีรยุทธ รวดเร็ว / ข่าว

Read More >>