ผู้ว่าอ่างทองมอบบ้านประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง

28 March 2018

วันที่ 28 มี.ค. 61 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยตัวแทน ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบบ้าน “ประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง” ให้แก่ คุณยายสุข ดีบุกคำ อายุ 94 ปี และคุณยายสืบ สีม่วง อายุ 87 ปี ที่บ้านเลขที่ 49 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง ราษฎรผู้ยากไร้จังหวัดอ่างทอง เพื่อช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ยังได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งของใช้ที่จำเป็นภายในบ้านไปมอบให้ด้วย ทั้งนี้จังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง”โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทางสังคมตามแนวทางของรัฐบาล คือ ดำเนินการในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งทางจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือประชาชน…

Read More >>

อ่างทองแถลงข่าวงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561

28 March 2018

เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา พระราชพัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอไชโย และนายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมลิเก และศิลปวัฒนธรรม” ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 (รวม 4 คืน) ณ บริเวณ วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดอ่างทอง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เชิญชมการแสดงอัศวลีนาฎดนตรี และการแสดงโขน จากวิทยาลัยนาฏศิลปะอ่างทอง วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 ชมการ แสดงลิเก คณะดวงเก้า ลูกพ่อแก่ และวันที่ 1 เมษายน 2561 การแสดงลิเก คณะมิตร-แป้งมิตรชัย…

Read More >>

อ่างทองจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์

20 March 2018

วันนี้(20 มีนาคม 2561) นายรัฐฐะ ศิริธรังสี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ณ ห้อง 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ได้ทราบและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป ซึ่งก็มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน

Read More >>

อ่างทองออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

16 March 2018

วันนี้(16 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุคระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการ เพื่อเป็นการบริการประชาชนที่อยู่ห่างไกลและเพื่อเป็นการไปพบประกับประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชนในพื้นที่โดยตรง โดยในครั้งนี้ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนที่บริเวณวัดประสาท ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการไปให้บริการ อาทิเช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนำกล้าไม้ไปแจกให้ฟรี โรงพยาบาลป่าโมกไปตรวจรักษาพยาบาลฟรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกให้บริการทำหมั่นสุนัขและแมวฟรี นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้นำถุงยังชีพไปแจกให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนและให้บริการตัดแว่นสายตาฟรีให้กับผู้สูงอายุด้วย สำหรับการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ประชาชนต้องการให้ก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ทำการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ที่ชำรุด ทำการปรับภูมิทัศน์อนุสาวรีย์บ้านทรงไทยนรสิงห์ และทำการขุดลอกผักตบชวาในคลองส่งน้ำให้สะอาดและหมดไป ซึ่งก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงในแต่ละเรื่อง โดยเรื่องการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ 2561 ไม่สามารถจะดำเนินการได้แล้วและจะดำเนินการบรรจุไว้ในแผนปี 2562 ต่อไป เรื่องการซ่อมแซมถนนในหมู่ 4 หมู่ 5 ตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ชี้แจงว่าขณะนี้ทำการประมูลได้ผู้จ้างแล้ว ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 10 ล้านบาทในการดำเนินการและคาดว่าจะลงมือซ่อมแซมได้ใน 1 เดือน การกำจัดผักตบชวาให้ อบจ.เป็นผู้รับผิดชอบ และในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์บ้านทรงไทยนรสิงห์ ได้มอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเสนอไว้ในแผนพัฒนาจังหวีดปี 2562 ต่อไป

Read More >>

เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอ่างทอง

15 March 2018

วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมให้การต้อนรับ นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเยาวชน ตามโครงการ “เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท” รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้แทนเยาวชนจากประเทศอาเซียน คือ บูรไนดารุสซาลาม อินโนนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมา สิงคโปร์ และไทย ประเทศละ 6 คน และเยาวชนผู้แทนประเทศที่สนใจน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ จำนวน 2 ประเทศ คือ ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประเทศละ 5 คน รวมเป็น 12 ประเทศ จำนวน 70 คน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้น อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีการ บรรยายสรุปการดำเนินงาน ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่ราบลุ่ม และการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ และชมสวนสวรรค์พันธุ์ไม้งามภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ต่อจากนั้น เยาวชนทั้ง 70 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมสร้างอาชีพ และรายได้ตามแนวทางพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9…

Read More >>

นายกเหล่ากาชาดออกเยี่ยมนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้า

12 March 2018

นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของเด็กชายสุริยะ พรมเงิน นักเรียนโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ อยู่บ้านเลขที่ 41 หมู่ 2 ต.ตลาดกรวด อ.เมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นนักเรียนผู้ได้รับทุนพระราชทาน ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าจากการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการเมื่อต้นปีที่ผ่าน ซึ่งครอบครัวของเด็กชายสุริยะ พรมเงิน เป็นครอบครับที่ฐานะยากจน โดยโรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อได้ส่งชื่อเข้าคัดเลือกให้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เนื่องจากเด็กชายสุริยะ เป็นเด็กที่มีความตั้งใจในการ และเป็นเด็กที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเรียนและหน้าที่ทางบ้าน ในโอกาสนี้นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอ่างทอง ได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เด็กชายสุริยะและครอบครัวด้วย

Read More >>

อ่างทองมอบถุงพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย

8 March 2018

วันนี้(8 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เป็นประธานในการมอบถุงพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ที่หอประชุมเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้อำเภอโพธิ์ทองได้เกิดวาตภัยขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหายจำนวน 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน 131 ครอบครัว คือ ตำบลรำมะสัก 4 หมู่บ้าน ตำบลยางช้าย 7 หมู่บ้าน และตำบลคำหยาด 2 หมู่บ้าน ซึ่งก็มีราษฎรที่ได้รับเดือดร้อนเข้ารับถุงพระราชทานจำนวน 131 ราย นอกนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองก็ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้อีกรายละละ 1 ชุด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบในครั้งนี้

Read More >>

ขนส่งอ่างทองขานรับนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาบุคลากรป้องกันอุบัติเหตุ

8 March 2018

นายรุ่งฤทธิ์ เศรษฐลักษณ์ ขนส่งจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสหภาพยุโรป (EU) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และผู้ประกอบการขนส่ง จัดกิจกรรมขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งทางถนน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ สู่การเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล โดยจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความปลอดภัยและการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า” ขึ้นเมื่อวันนี้ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั้น ในส่วนของจังหวัดอ่างทอง ก็ได้เตรียมจัดกิจกรรมสัมมนาผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง ครับ เพื่อรับทราบนโยบายในเรื่องการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เข่นกัน

Read More >>

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์  ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

7 March 2018

ในวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้ประชาชน ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้น จำนวนกว่า 1,000 คน ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูทกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน สุนัขและแมว และรับแจกเอกสารประชาสัมพันธ์

Read More >>

อ่างทองจัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

6 March 2018

วันนี้ (6 มีนาคม 2561) นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทองจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน คนหางาน ผู้มีรายได้น้อย ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารด้านอาชีพ และด้านการศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งก็มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน สำหรับกิจกรรมในงาน มีพิธีสาบานตนเป็นคดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การออกบูทของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตและสอนประกอบอาหารและขนมต่างๆ กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการทำงาน และการรับสมัครงานจากผู้ประกอบการที่มารับสมัครโดยตรงในงาน ซึ่งก็มีประชาชน ผู้ว่างงานให้ความสนใจมาสมัครงานและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก

Read More >>