ผู้ว่าอ่างทองเยี่ยมผู้สูงอายุ 111 ปี ที่อำเภอไชโย

17 January 2018

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เดินทางไปเยี่ยมสวัสดีปีใหม่กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปี ขึ้นไป ในอำเภอไชโย พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสดจำนวน 2,000 บาท แก่ผู้สูงอายุและรับพรจากผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางสาวจำเริญ คำหอม อายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 27 หมู่ 3 ตำบลเทวราช อ.ไชโย และนางกิม เกิดพร้อม อายุ 111 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ดดยในการเดินทางไปเยี่ยมในครั้งนี้ได้มีจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ได้เดินทางไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบ้านผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุและคนในครอบครัวอีกด้วย

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 มอบทุนการศึกษา 331 ทุน

15 January 2018

วันเสาร์สัปดาห์ที่สองของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 จังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ที่หอประชุมอำเภอเมืองและบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณความประพฤติดีและมีค่านิยมไทยที่ดีงามให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 3 รายและมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 331 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท ให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นางทักษณิภร ปุตระเศรณี ผู้ว่านายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในประสบการณ์การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น การคิดสร้างสรรค์ การใช้สติปัญญา การแก้ไขปัญหา การมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โตขึ้นจะได้เป็นอนาคตของชาติ ให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน ความรับผิดชอบระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เยี่ยมชมห้องทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในกับเด็กและมอบของขวัญจากผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดมอบให้อีกด้วย

Read More >>

อ่างทองจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด

8 January 2018

วันนี้(8 มกราคม 2561) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของเงินในการสนับสนุนการจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในการรับมอบสิ่งของก็มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้รับมอบ ซึ่งก็มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน บริษัทห้างร้านต่างๆ นำสิ่งของเช่น ตู้เย็น พัดลม เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มามอบให้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถจักรยานมีผู้นำมามอบรวมแล้วอยู่ที่ประมาณ 2 พันคัน สิ่งของที่รับมอบทั้งหมดก็จะนำไปเป็นของรางวัลในการตักไข่ในร้านกาชาดพาโชค ในระหว่างวันงานทั้ง 10 วัน

Read More >>

งานสังสรรค์โรงเรียนผู้สูงอายุ

26 December 2017

วันนี้(26 ธันวาคม 2560) โรงเรียนผู้สูงอายุรวมใจไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง มีนางทองดี ปัตตะธุรตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนักเรียนผู้สูงอายุจำนวนประมาณ 100 คนได้ร่วมกันจัดงานสังสรรค์โรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นที่บริเวณโรงเรียนผู้สูงอายุ โรงพยาบาลไชโย เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตะระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอไชโย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงรำวงย้อนยุค ลำโทน และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศในงานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองเป็นอย่างมาก

Read More >>

อ่างทอง อัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง 

26 December 2017

วันที่ 25ธ.ค. 60 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งพระเมรุมาศจำลองนี้ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดอ่างทองในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะทำการอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร พร้อมกับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปประดิษฐานไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร ซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโท อำเภอไชโย และเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นสถานที่แรกในการเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปี พ.ศ.2498 ที่ผ่านมา

Read More >>

จู่โจมบุกค้นเรือนจำจังหวัดอ่างทองตรวจสอบสิ่งผิดกฎหมายและสารเสพติดของผู้ต้องขัง

21 December 2017

วันที่ 20 ธ.ค. 60 บริเวณเรือนจำจังหวัดอ่างทอง หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง นาย วีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สุรินทร์ ทับพันบุบผา รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นาย วิโรจน์ โต๊ะเจริญ ผบ.เรือนจำจังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.ประสาทพร ศรีสุขโข ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง ได้สนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ จำนวนกว่า 200 นาย ร่วมกันบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมาย และสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายและสารเสพติดของผู้ต้องขังในเรือนจำของรัฐบาล ด้าน นาย วีร์รวุทธิ กล่าวว่า การสนธิกำลังระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าที่ปกครอง และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ในการตรวจค้นสิ่งของผิดกฎหมาย และสารเสพติดเสพติดของผู้ต้องขังภายในเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ในวันนี้ ตามนโยบายของทางรัฐบาล และกรมราชทัณฑ์ ซึ่งจะมีการจู่โจมตรวจค้นเป็นระยะและดำเนินการต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่ามีการ นำสิ่งของต้องห้ามที่ผิดระเบียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่ไม่อนุญาตให้ผู้ต้องขังมีอย่างเด็ดขาด และของมีคมต่าง ๆ ภายในเรือนจำ โดยในวันนี้ได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะของผู้ต้องขัง จำนวน 57 ราย ปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด จากการตรวจในล็อกเกอร์และโรงนอนของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งของที่ต้องห้าม ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ส่วนทางด้าน นาย วิโรจน์ กล่าวว่า ในการบูรณะตรวจค้นในวันนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะรมกรมราชทัณฑ์…

Read More >>

อ่างทองเตรียมทำพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร

20 December 2017

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดต่างๆ ได้ทำการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ขึ้นเพื่อทำพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทั่งประเทศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น โดยในแต่ละจังหวัดก็จะทำการถอนพระเมรุมาศและนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งจังหวัดอ่างทอง ได้ดูแลรักษาพระเมรุมาศจำลองเอาไว้อย่างดี เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้กำหนดจะทำการถอนพระเมรุมาศและกำหนดพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์ ตั้งแต่เวลา 07.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ซึ่งนพปฎลสุวรรณฉัตรที่อัญเชิญลงมาจะนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดไชโยวรวิหาร ทั้งนี้เนื่องจากวัดไชโยวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จมาเป็นสถานที่แรกในการเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเมื่อปี พ.ศ.2498 ที่ผ่านมา

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

13 December 2017

วันนี้ ( 13 ธ.ค.2560 ) นายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดการอบรมพัฒนาและขยายเครือข่ายด้านการข่าว ที่ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ศาลกลางจังหวัดอ่างทอง โดยทางที่ทำการกครองจังหวัดอ่างทอง จัดขึ้นตามนโยบายด้านการรักษาความสงบภายในและความมั่นคงระหว่างประเทศของ รัฐบาล ซึ่งปัจจุบันมีภัยคุกคามด้านความมั่นคงหลายรูปแบบ เช่น ปัญหาการก่อความไม่สงบ ปัญหายาเสพติดและปัญหาด้านอื่นๆ การปฏิบัติงานด้านการข่าวที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนช่วยเหลือทางราชการให้ทราบข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ปัญหาต่างๆได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ จังหวัดอ่างทอง จึงอบรมเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว จำนวน 80 คน เป็นภาคประชาชนและภาคประชาสังคมจาก 7 อำเภอของจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส้รางความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง

Read More >>

พ่อเมืองอ่างทอง มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ใหญ่บ้านหญิงใจเด็ดที่ต่อสู้โจร

13 December 2017

ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นางสาวพรนิภา คงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในความกล้าหาญและใช้ความรู้ ความสามารถที่ได้ฝึกอบรมของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดียิ่ง จากกรณีที่มีคนร้าย 2 คน บุกปล้นบ้านของนางสาวพรนิภา คงใหญ่ อายุ 43 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง เมื่อเช้ามืดวันที่ 10 ธันวาคม 2560 แต่ผู้ใหญ่บ้าน ใช้อาวุธปืนยิงคนร้ายได้รับบาดเจ็บ จนต้องหนีตายไปนั้น

Read More >>

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดอ่างทอง

12 December 2017

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมอบหมายให้นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำสิ่งของพระราชทาน ในนามมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE มามอบให้นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวประชาชนที่ประสบภัย น้ำท่วม ณ อาคารศูนย์นันทนาการและกีฬา เทศบาลตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งก็มีข้าราชการ และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้การตอนรับ และร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานกว่าจำนวนกว่า 2 พันคน สำหรับจังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบายนาจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมนา ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จานวน 5 อำเภอ 6 ชุมชน 44 ตำบล 180 หมู่บ้าน 6,219 ครัวเรือน โดยเฉพาะในอำเภอวิเศษชัยชาญมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจานวน 15 ตำบล 104 หมู่บ้าน 3,855 ครัวเรือน วัด 3 แห่ง โรงเรียน 6 แห่ง ทั้งนี้ จังหวัดอ่างทอง ได้บูรณาการกับทุกภาคทั้งส่วนราชการ…

Read More >>