ม.มหิดล เชิญชวนส่งประวัติแม่เข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล “แม่สู้ชีวิต” 

28 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง ได้รับแจ้งข่าวจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มาว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา งาน “มหิดล – วันแม่” ประจำปี 2561 ในเดือนสิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ,นิทรรศการวิชาการ,บริการตรวจสุขภาพ,การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค,การคัดเลือกแม่สู้ชีวิต,การคัดเลือก แม่ดี-บุคลากรเด่น และการคัดเลือก แม่ 100 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งประวัติแม่เพื่อคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “แม่สู้ชีวิต” ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2561 ซึ่งรางวัลดังกล่าวมี 2 ประเภท คือ แม่สู้ชีวิตที่มีลูกปกติ และแม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการผู้สนใจเขียนเล่าเรื่องราวการสู้ชีวิตของแม่ พร้อมแนบรูปถ่าย (แม่สู้ชีวิตที่มีลูกพิการให้แนบสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวคนพิการด้วย) ในหัวข้อ 1.อธิบายให้เห็นถึงความทุ่มเทบากบั่นในการเลี้ยงดูลูก จนลูกเป็นคนดีในสังคม (หัวใจของความเป็นแม่สู้ชีวิต) 2.อธิบายถึงกระบวนการและระยะเวลาตลอดจนวิกฤติของชีวิต ที่แม่ได้ต่อสู้หรือดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตที่ดี 3.อธิบายให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่แม่ได้ทุ่มเท เสียสละ ฝ่าวิกฤติต่าง ๆ เพื่อลูก (ส่งผลดีกับลูกในวันนี้อย่างไรบ้าง) โดยจัดส่งไปที่ “การคัดเลือกรางวัลแม่สู้ชีวิต” งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย…

Read More >>

เทศบาลเมืองอ่างทอง เชิญร่วมงาน “สงกรานต์ ประจำปี2561”

28 March 2018

นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 11.00 น. ณ บริเวณด้านข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง และบริเวณลาน วัดสนามชัย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ปล่อยนก ปล่อยปลา พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สมเด็จพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และรดน้ำขอพรแก่ผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง 22 ชุมชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของเทศบาลเมืองอ่างทองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป

Read More >>

จังหวัดอ่างทองขอความร่วมมือแต่งกายแบบไทยนิยม“Thailand 4.0… แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” 

28 March 2018

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ส่วนราชการ และหน่วยงานภาคเอกชน ร่วมกันแต่งกายแบบไทยตามแนวทางไทยนิยมภายใต้โครงการ “Thailand 4.0… แต่งไทยแบบไหนก็เก๋” สอดรับแนวทางของนายกรัฐมนตรีที่ชื่นชม และสนับสนุนให้ข้าราชการและคนไทยแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคในชีวิตประจำไปยังสถานที่ต่าง ๆ อย่างไม่เขินอาย ดังนั้นเพื่อส่งเสริมวิถีและดำรงรักษาวัฒนธรรมอันเป็นแบบแผนด้านการแต่งกายของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดอ่างทองเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน แต่งกายในการปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนี้ วันจันทร์ เครื่องแบบข้าราชการตามสังกัด หรือชุดประจำหน่วยงานที่กำหนด วันอังคาร ชุดไทยย้อนยุคสวยงาม วันพุธ ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืดสีขาวลายธงชาติของจังหวัดอ่างทอง วันพฤหัสบดี ชุดสุภาพสวยงาม วันศุกร์ เสื้อลายตุ๊กตาชาววังของจังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวอ่างทอง ร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสวยงาม ตามแนวทางไทยนิยมในชีวิตประจำวัน โดยพร้อมเพียงกัน

Read More >>

กรมบัญชีกลางยกเลิกสแกนนิ้ว ใช้บัตรประชาชนยื่นรักษาพยาบาลแทนได้ทันที ดีเดย์ 4 พ.ค.61

28 March 2018

อธิบดีกรมบัญชี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้มีการปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้ทันที แทนการสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้ว) กับสถานพยาบาลของทางราชการแต่ละแห่ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ สถานพยาบาลของทางราชการที่เข้าร่วมโครงการ 1,104 แห่ง และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวขอให้ตรวจสอบสิทธิของตนเอง ได้ที่ www.cgd.go.th ที่หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิ หากพบว่า “ไม่มีสิทธิ” ให้รีบติดต่อนายทะเบียนที่สังกัดโดยเร็วเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตนเองในการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกถือเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงตนในการใช้สิทธิเท่านั้น และยังเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับการรักษาได้รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมายก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้เช่นกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังเขต หรือสำนักงานคลังจังหวัด หรือสอบถามขอมูลได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400

Read More >>

กระทรวงวัฒนธรรม รณรงค์การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย”

28 March 2018

นางจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลกำหนดให้วันที่ 13 – 15 เมษายน 256 เป็นวันสงกรานต์หรืองานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 นั้น เพื่อการเล่นน้ำสงกรานต์และประเพณีสงกรานต์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้กำหนดแนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย” ซึ่งมีความหมาย คือ 1.สงกรานต์วิถีไทย อนุรักษ์ สืบสานและส่งเสริมประเพณีสงกรานต์แบบไทยที่ทรงคุณค่า สาระอันดีงาม และเหมาะสม เช่น การเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรม การทำบุญตักบาตร การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และการเล่นน้ำอย่างสุภาพ 2.การใช้น้ำคุ้มค่า เล่นน้ำอย่างเหมาะสม ประหยัด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย และมีจุดหมายการใช้น้ำที่ชัดเจน เช่น การทรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ทำความสะอาดบ้าน 3.ชีวาปลอดภัย รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาล เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยจราจร 4. การรณรงค์เล่นน้ำในพื้นที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ละเว้นสิ่งอบายมุขและผิดกฎหมาย ไม่แต่งตัววาบหวิว และประพฤติส่อไปทางลามกอนาจาร นอกจากนี้งานประเพณีสงกรานต์ ถือว่ามีความสำคัญ ทำให้ครอบครัวสมาชิกได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน แสดงความกตัญญู ทำให้เกิดความรักสามัคคีในชุมชน การทำบุญร่วมกัน พบปะสังสรรค์ ร่วมทำกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง มีการช่วยกันทำความสะอาดวัดวาอาราม สวนสาธารณะ มีการช่วยการทำนุบำรุงศาสนา ทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์…

Read More >>

จังหวัดอ่างทองจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต 

20 March 2018

นายวีร์วุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี 2561 หลักสูตรการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต การสร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมที่ผิดกฎหมายและจริยธรรมบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวและสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตโดยใช้ Social media เพื่อแสดงออกต่อเหตุการณ์การทุจริตต่าง ๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัย โครงการนี้มีวิทยากรเอกชน มาบรรยายให้ความรู้ และอภิปราย ในหัวข้อ “การแสดงออกต่อเหตุการณ์ทางสังคมผ่าน Social media อย่างถูกต้องและปลอดภัย” และหัวข้อ “การใช้ Social media ในการแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ต่อผู้แจ้งและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ” จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ และผู้ที่สนใจร่วมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Read More >>

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency)

20 March 2018

ด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency) เป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ มีโครงการสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุน เช่น การพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัล การยกระดับและปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล การพัฒนาฟื้นฟูเขตเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ มาตรการด้านภาษีสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัล รวมถึงการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านดิจิทัล เป็นต้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง จึงขอประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ หากท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดต่อและขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0 2141 701 โทรสาร 0 2143 8059 หรือทางเว็บไซต์ www.depa.or.th

Read More >>

เตือนประชาชนเตรียมรับมือพายุโซนร้อน ติดตามข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์

20 March 2018

นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้ว่าในช่วงวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 นี้จะมีบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอ่างทองก็จะได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วย ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนได้ตัวรับสถานการณ์โดยขอให้ติดตามข่าวสถานการณ์ของภูมิอากาศอย่างเป็นประจำทางสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และให้ตรวจสภาพบ้านเรือน ทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรง ตรวจดูต้นไม้ที่ใกล้บ้าน ทำการติดกิ่งที่อาจเกิดอันตรายหรือสร้างความเสียหายหากเกิดการหักขึ้นได้ ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดการเสียหายจากพายุที่จะเกิดขึ้นขอให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือจาก อบต. หรือเทศบาลที่เป็นเป็นที่ตั้งของบ้านท่านได้ทันที

Read More >>

จังหวัดอ่างทอง โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล 

19 March 2018

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า จังหวัดอ่างทอง ได้จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ณ บริเวณทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ นำไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น โดยกำหนดพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 10.30 น. ณ บริเวณทางเชื่อมอาคารศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด สมัครเป็นสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสามารถสมัครได้ในนามหน่วยงานและในนามบุคคล จัดส่งใบสมัครไปที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ชั้น 3 หมายเลขโทรสาร 0 3561 5995 – 6 ในการนี้ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล พร้อมนำขยะรีไซเคิลมาฝากได้ในวันที่ 4 เมษายน 2561 สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนวันที่ 2 เมษายน 2561 จำนวน 50 ท่านแรก และมาร่วมพิธีเปิดจะได้รับของที่ระลึกด้วย

Read More >>

กปส. เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต 

19 March 2018

กรมประชาสัมพันธ์เปิดช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ ทับซ้อนของ กปส. ทาง www.prd.go.th แบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์” นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ว่า ตามที่ กปส. จัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ตามตัวชี้ วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จำนวน 12 กิจกรรม โดย กกจ. เป็นหน่วยงานกำกับกิจกรรมที่ 5 ระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของ กปส. โดยมีสำนัก/กองทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง ส.ปชส.ทุกจังหวัดเป็นหน่วยร่วมปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กปส. มีช่องทางการร้องเรียน การทุจริตเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2564)ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำและเปิดให้บริการระบบ ดังกล่าวแล้ว บุคลากร กปส. และบุคคลภายนอกสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ โดยแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ของ กปส. ได้ที่ www.prd.go.thแบนเนอร์ “แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์”

Read More >>