ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

22 October 2018

คณะกรรมมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ขอความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน หากท่านผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ขอได้โปรดกรุณาจัดส่งข้อมูลไปยัง   ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ที่ตู้ ปณ. 45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800 หรือที่ http://www.senate.go.th  ภายในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Read More >>

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ

24 September 2018

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่น ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2561  โดยส่งข้อมูลรายละเอียดได้ที่งานพิธีการและกิจการพิเศษ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2561    

Read More >>

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

20 September 2018

ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือขอความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ในการแจ้งข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ทราบทั่วกันว่า  หากท่าผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการเสนอชื่่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอได้โปรดกรุณาดำเนินการจัดส่งข้อมูลไปยัง ประธานคณะกรรมาธิการสามัญ ที่ตู้ปณ.45 ปณฝ.รัฐสภา กรุงเทพมหานคร 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 10800 หรือที่  http://www.senate.go.th 

Read More >>

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ

4 July 2018

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุ 20 -28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (อัตราพลทหารอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 25 กันยายน 2561

Read More >>