ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง

                  นายธวัช ศรีวิลัย ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง แจ้งว่า  ด้วยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองได้จัดทำเว็บไซต์ http://www.treasury.go.th/pv_angthong เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง โดยสามารถเข้าชมและร่วมแสดงความคิดเห็นในหน้าเว็บไซต์ว่ามีความพึงพอใจต่อรูปแบบของเว็บไซต์หรือไม่อย่างไร โดยหากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำติชมประการใดสามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-Mail : rtang@treasury.go.th ———————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 20 พ.ย.58

20 November 2015
Read More >>

กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำนวน 3 วาระ

          ด้วยกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จำนวน 3 วาระ ได้แก่1. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวาย “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑๐๐ ปี กรมสรรพากร3. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘โดยผู้ที่สนใจเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ http://ecatalog.treasury.go.th/golive/ecatalog/index.php ———————————————– ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 18 พ.ย.58

18 November 2015
Read More >>

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสกรณ์จังหวัดอ่างทอง เลขที่ 50 ถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร 100 บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://webhost.cpd.go.th/angthong/job.html หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.035-611021 —————————————————- ภาวิณี เรือนนาค/ข้อมูล 15 ต.ค.58

15 October 2015
Read More >>