วีดีโอ

เยาวชนจังหวัดอ่างทอง ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
เวลา 09.00 น.วันนี้ ( 10 ก.ค.2561 ) ที่อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองและ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 115 คน ที่เข้าร่วมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เดินทางมาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังกวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานและร่วมปลุกต้นราชพฤกษ์หรือต้นคูณกับเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 200 ต้น ซึ่งต้นคูณที่นำมาปลูกในครั้งนี้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า 1.5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมของอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น
…………………………………..
ภาพข่าว นายจักรวุธ ปุนวามะระ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง