หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง

หนังสือพิมพ์ชาติประชา

 ผู้สื่อข่าว นายศักดา กาญจนพูนทรัพย์
 53/1 ม.1 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
 โทรศัพท์ 035-613499
 มือถือ 090-8157598
 โทรสาร 035-613499
 E-mail aphenix_gold@hotmail.com / chatpacha.5311@gmail.com

หนังสือพิมพ์ไทยเสรีชน

ผู้สื่อข่าว นายภูกิจ พูลสมบัติ
6/3 ม.6 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 081-4333314
มือถือ 081-9460310
E-mail thaisareenews@hotmail.com

หนังสือพิมพ์อ่างทองโพสต์

ผู้สื่อข่าว นายทรงวุธ กลิ่นสุคนธ์
17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
โทรศัพท์ 035-613499
มือถือ 085-9983955
โทรสาร 035-614416
E-mail angthongpost@hotmail.com

หนังสือพิมพ์เอกราชนิวส์

ผู้สื่อข่าว นายสาทร คชวงษ์
52 ม.2 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โทรศัพท์ 035-861259
มือถือ 086-1681955
โทรสาร 035-861259

E-mail akekarachnews@hotmail.com

 

Note.

  • เพิ่มเติมเรื่อง Logo สถานี หรือ ภาพถ่าย
  • เพิ่ม website ของสถานี หรือ facebook page, facebook account, Line ID หรือ social อื่นๆ ของสถานีด้วย เป็นอีกหนึ่งช่องทางติดต่อ