ทำเนียบวิทยุชุมชน

97.25 MHz. คลื่นคนสามโก้

 นายอนุรักษ์ บุญเมือง (นายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงอ่างทอง)
 311 หมู่5 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
 086-7666644 / 035-697225

104.50 MHz. วทท.เซ็นเตอร์เรดิโอ

 นายโชคชัย ทองศักดิ์
99  หมู่ 1 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
085-1794920

91.50 MHz. โกเด้นเวฟ เรดิโอ

 นางนฤมล วรศิริ
6/22 หมู่ 6 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
080-6536644 /0812991859

103.5 MHz. เสียงโพธิ์ทอง

 นางบุหงา พุ่มพวง (เลขาสมาคมวิทยุกระจายเสียงอ่างทอง)
 39/7 หมู่ 4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 084-9253216
 chabakeaw_103.50@hotmail.com

106.25 MHz. อ่างแก้วเรดิโอ

 นางบุหงา พุ่มพวง
 39/7 หมู่ 4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 084-9253216
 chabakeaw_103.50@hotmail.com

92.25 MHz. วิทยุชุมชนเกษไชโย

 นายเสถียร จันทร
 30 หมู่ 6 ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง
 081-9470201
 cfm9225@hotmail.com

94.75 MHz. เพรส เรดิโอ

 นางสาวยุวดี เปาอินทร์
 4/1 หมู่ 3 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
 084-7326044/ 035-872273
 yuwadee.paoin@gmail.com

93.75 MHz. ไอซ์ซี่เรดิโอ

 นายพีระวัฒน์ อริยขจร
 18/9 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 086-3322115 / 035-611065
 icecy-fm93.75@hotmail.com / soot_cowboy@hotmail.com

98.25 MHz. คนบางเสด็จ

 นางสมนึก ศรีดี
 38/1 หมู่ 3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
 089-5395527 / 035-868293
 l.o.v.e.5555@windowslive.com

100.75 MHz. คนโพธิ์ทอง

 นางฉวีพัชร์ ทองสำริด
 ม.8 วัดยางทอง ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
 089-2435395 / 035-644430

107.75 MHz. คนสีบัวทอง

 นายสมชาย ธัญญะเจริญ
 110 หมู่ 2 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
 089-9041781

101.75 MHz. เพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง

 นางสาวอวัตถา กลิ่นเทียน
 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 081-8481662 / 035-616240 – 1 / 035-611511
 sa_radio@hotmail.com

90.25 MHz. ซิตี้เรดิโอ

 นางขนิษฐา ศริพันธ์ / นางสาวยุวดี เปาอินทร์
 4/1 ม.3 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
14110
 081-8522377 / 062-6695541

107.50 MHz. แสวงหาสัมพันธ์เรดิโอ

 นายบรรจง ปานนุ้ย
 46 หมู่ 5 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
 089-8191786

101.0 MHz. บาล๊านซ์ เรดิโอ

 นางสาวพุธระพี ศรีแก้ว
65 หมู่ 2 ต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
081-9949434 / 084-3107656
bua_balance@hotmail.co.th