ทำเนียบหนังสือพิมพ์ส่วนกลางในจังหวัดอ่างทอง

เดลินิวส์

ผู้สื่อข่าว นายอนันต์ เอี้ยวสุวรรณ
 8/2 ม.1 ต.ทางพระ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
082-3512134
sarimnimnon001_hotmail.com

 

 

เดลินิวส์

ผู้สื่อข่าว นายรัฐพล  แก้วรัตนศรีโพธิ์ 
161 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
087-4276382

ไทยรัฐ

ผู้สื่อข่าว นายพงษ์ศักดิ์ คารวะวิชัย
50 ถ.สมบุญเกตุวัลย์ (ร้านแต่ซุ่งไถ่) ต.ตลาดหลวง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
089-8019560

 

มติชน /เครือเนชั่น

ผู้สื่อข่าว นายเสถียร ธีฆัมพร
72 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
089-2088546 / 086-3365881

มติชน

 ผู้สื่อข่าว นายหิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร
 33/1 หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
 มือถือ 085 - 4449389

ข่าวสด/คมชัดลึก/บ้านเมือง

ผู้สื่อข่าว นายสุรศักดิ์ หริ่มสืบ
11/1 ม.1 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
084-7758851 / 086-7552231
rimseub017@gmail.com

ข่าวสด

ผู้สื่อข่าว นางสาววันวิสาข์ จันทวร
 68/4 หมู่ที่ 1 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
 089-0885550
 goong0629@gmail.com

 

สยามธุรกิจ

ผู้สื่อข่าว นางสาวอัยมัญช์ ไอยรากุลวัฒน์
 1/2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องสำนักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัfอ่างทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
081-4012558 โทรศัพท์ 035-860371 โทรสาร 035-860372
 atma_angthong@hotmail.com

สยามรัฐ

ผู้สื่อข่าว นายเฉลิมพล  บุญประคอง 
 18/2 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
 082-4789387
 numboonprakong@gmail.com