ทำเนียบสื่อ TV จังหวัดอ่างทอง

ช่อง3

 ผู้สื่อข่าว  นายรัฐพล แก้วรัตนศรีโพธิ์
 161 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
 มือถือ 087-4276382
 โทรศัพท์ 035-691818
 โทรสาร 035-691818

 

 

ช่อง 3

 ผู้สื่อข่าว  นายกนกศักดิ์ แสงตระการ
 51/1 ถนนเทศบาล 2 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 มือถือ 081-9221669

ช่อง 5

 ผู้สื่อข่าว นางณัทปภา พูลสมบัติ
 6/3 หมู่ 6 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
 มือถือ 080-5765765 / 081-9478464
 E-mail nut.pool@hotmail.com

ช่อง 7

 ผู้สื่อข่าว นายธาดาพันธ์ สุวรรณสัญญา
 ร้าน P.Q. มินิมาร์ท 101-103 ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-612066
 มือถือ 081-8251661 / 086-3033386
 โทรสาร 035-611749

ช่อง 7

 ผู้สื่อข่าว นายชัชรัตน์ เสรีรัตนชัยพร
 50 ถ.เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-611583
 มือถือ 081-2582026
 โทรสาร 035-612170 / 035-691818

ช่อง MODERN 9

 ผู้สื่อข่าว นางจีระนันท์ กลิ่นสุคนธ์
 17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-613499
 มือถือ 081-3136940
 โทรสาร 035-614416

ช่อง NBT

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
 ศาลากลางจังหวัดชั้น 2 อ.เมืองฯ จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-613003
 โทรสาร 035-620071
prdangthong@gmail.com

ช่อง Thai PBS

 ผู้สื่อข่าว นายทรงวุฒิ กลิ่นสุคนธ์
 17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-613499
 มือถือ 085-9983955
 โทรสาร 035-614416

ช่อง TNN 24

 ผู้สื่อข่าว นายตระกูลศักดิ์ วรเรียน
 14/18 ถนนอ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-611983
 มือถือ 084-8829155

ช่อง 8 สำนักข่าว RS

 ผู้สื่อข่าว นาย สุรชัย ผลจันทร์
 111/27 ม.5 หมู่บ้านโชคชัย 3 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
 มือถือ 089-6066364
 E-Mail s0896066364@gmail.com

ช่อง สำนักข่าว INN

 ผู้สื่อข่าว นายอภิวัฒน์ กุลคำ
 69/12 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 มือถือ 093-7597771
 E-Mail apiwat.k45@gmail.com

ช่อง MONO 29

 ผู้สื่อข่าว นายหิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร
 33/1 หมู่ 4 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
 มือถือ 085 - 4449389

อ่างทองเคเบิลทีวี

 ผู้จัดการ นายพีระวัฒน์ อริยขจร / ผู้สื่อข่าว นายอนันต์ เอี้ยวสุวรรณ
 บริษัท อ่างทองเคเบิลทีวี จำกัด 18/2 ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-625485
 มือถือ 081-5598555 , 082-3512134
 โทรสาร 035-625772

ช่อง สปริงนิวส์

 ผู้สื่อข่าว นางจีระนันท์ กลิ่นสุคนธ์
 17/52 หมู่บ้านเปี่ยมสุข 2 ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทรศัพท์ 035-613499
 มือถือ 081-3136940
 โทรสาร 035-614416